YHS_7452-HDR

Schooltijden

We werken met een continurooster. Dat betekent dat je kind 5 dagen in de week op dezelfde tijd op school is: 8.30-14.15 uur. Dit rooster biedt rust voor de kinderen en helpt ze focussen op het leren.

Om 8.20 uur gaan de deuren open en de kinderen gaan dan direct naar binnen. Als ouder ben je welkom om mee naar binnen te lopen. Je kunt de leerkracht dan even kort een mededeling doen of een afspraak maken voor een gesprek.

In de pauzes gaan de kinderen naar buiten om te spelen op het grote plein.

Maak kennis