KOp.2023-039

Een goede plek voor je kind

De Klim Op is een kleine, veilige school. Het is een stabiele minimaatschappij waar kinderen komen om heel veel te leren en zich als mens integraal te ontwikkelen.

Leerlingen leren bij ons goed samenleven met elkaar. We leren ze vanuit onze christelijke waarden om verschillen tussen mensen positief te waarderen en te accepteren, en samen te werken aan een groter doel, zoals een duurzame wereld. Kinderen voelen zich veilig en thuis op de Klim Op. Ze kunnen zichzelf zijn en staan open voor leren.

Uitstekende basis

We leggen een hele goede basis: met goed onderwijs, op maat. Het begint allemaal bij de kleuters met het spelen, zo ontdekken en leren jonge kinderen. Bij elk kind kijken we wat het aan uitdaging en hulp nodig heeft. We geven les op het niveau dat precies past bij de leerling. Naast een uitstekende basis in taal, rekenen, lezen en schrijven ontwikkelen de kinderen hun kennis over de wereld (natuur, aardrijkskunde, geschiedenis, techniek) en hun creativiteit.

Talenten

Begaafde kinderen dagen we in Flexgroep uit op hun cognitief talent. Er is ook ruimte voor zelfontdekkend leren, voor wie het aankan. De kinderen krijgen les uit moderne methodes en er zijn chromebooks. Zo blijft het onderwijs boeiend voor elke leerling.

Aandacht

Ouders omschrijven de sfeer op de Klim Op als persoonlijk, warm en met oprechte aandacht voor elk kind. We zijn open en duidelijk: ‘What you see is what you get.’ We investeren in waardevol partnerschap met ouders. Zo zorgen we samen voor de stabiele basis die een kind nodig heeft om optimaal te leren en te groeien als mens.

Wereld vergroten

We vinden het belangrijk dat elk kind op school zijn wereld vergroot en leert om zich daar goed in te bewegen. Vaardigheden als zelfstandig en creatief denken, blijven leren, samenwerken en flexibiliteit zijn belangrijk om te ontwikkelen. Hiermee kan een kind zichzelf redden in deze snel veranderende wereld.

Nieuwbouw

Er zijn concrete nieuwbouwplannen. Als de nieuwe school helemaal af is (in 2022 of 2023), verhuizen we naar de wijk Broekgraaf. Maar in ons huidige gebouw aan de Patrimoniumstraat hebben we ook alle ruimte voor mooi onderwijs: genoeg ruime lokalen, een grote hal en een royaal en veilig schoolplein waar je lekker kunt spelen.

School in de wijk

De school wil graag ‘de school in de wijk’ zijn: een goede, fijne school voor de kinderen en een ontmoetingsplaats voor ouders. Ook na de verhuizing naar de nieuwbouw blijven we de school in de wijk voor Leerdam-West, de Molukse wijk en Broekgraaf.

Maak kennis