KOp.2023-110

Missie en visie

Onze kernwaarden zijn: geloof, ontwikkeling en mogelijkheden.

We bieden de kinderen uitdagend onderwijs, waarbij we gebruik maken van de nieuwste bewezen methodes. We werken samen met ouders, zodat iedere leerling zich binnen zijn mogelijkheden kan ontwikkelen tot een zelfstandig denkende wereldburger. Gods trouw en liefde zijn de inspiratie voor ons werk.

Wij hebben hoge verwachtingen van kinderen en werken aan de persoonlijke groei van elk kind. Daar voelen we ons allemaal verantwoordelijk voor. Onze werkwijze (leerstof-/jaargroepensysteem) biedt structuur, is systematisch en doelgericht. Als team zorgen we voor een doorgaande lijn in ons onderwijsaanbod.

Onze speerpunten zijn de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen en de sociale vaardigheden. Daarnaast helpen we de leerlingen ook andere kwaliteiten te ontwikkelen, zoals creativiteit, samenwerking, communicatie, omgaan met emoties en doorzettingsvermogen. We houden daarbij het welbevinden van ieder kind nauwkeurig in het oog. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich gekend en gezien weten, zodat zij zich thuis voelen op onze school.

Goede communicatie met ouders is voor ons essentieel. We kijken met elkaar naar de vorderingen van je kind.

Maak kennis