YHS_7523

Voor- en naschoolse opvang

De Klim Op heeft goede banden met het kinderdagverblijf en de BSO van Stichting Kinderopvang Centraal Nederland (SKCN).

De pedagogisch medewerkers sturen ons een overdrachtsdossier als een kind naar de Klim Op komt. Zo weten we wat het al kan en wat het nodig heeft om zich hier verder te ontwikkelen.

BSO in school!

Voor en na schooltijd kunnen onze leerlingen in ons eigen gebouw in het gezellige BSO-lokaal van SKCN terecht.

Maak kennis