KOp.2023-018

Flexgroep

Elk kind heeft andere leerbehoeftes. Ontwikkelt je kind zich veel sneller dan andere kinderen? Op De Klim Op spelen we daar met de Flexgroep goed op in.

We dagen we jullie kind uit op het vlak waar zijn of haar talent ligt. Zo krijgt je kind precies de juiste stimulans en de succeservaringen die het verdient. Onze leerkrachten, specialisten en onderwijsassistenten zorgen voor extra uitdaging en veel individuele aandacht.

Voor cognitief begaafden

We dagen kinderen met een groot cognitief talent intellectueel uit. Ze krijgen veel ruimte om zelfontdekkend en onderzoekend te leren. We belonen hun grote nieuwsgierigheid!
Ze vergroten hun onderzoeksvaardigheden. Zo blijft het onderwijs boeiend voor deze meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Maak kennis