YHS_7292

Leerlingenzorg

Alle kinderen krijgen instructie die past bij hun onderwijsbehoeften. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor een eigen leerlijn. Meerdere onderwijsassistenten zorgen voor extra ondersteuning en individuele aandacht. We hebben 6 keer per jaar overleg met het schoolondersteuningsteam.

Dyslexie/dyscalculie

Voor kinderen met dyslexie of dyscalculie organiseren we zorg op maat.

Gedragsproblematiek

Wij kunnen binnen onze mogelijkheden overweg met leerlingen met gedragsproblematiek. Een gediplomeerde gedragsspecialist is aanwezig.

Fysieke beperking

De Klim Op is toegankelijk voor kinderen met een fysieke beperking. Er is een invalidentoilet aanwezig.

Taaltuin

In de kleine lesgroep van de Taaltuin krijgen kinderen van groep 1 t/m 3 met een taalachterstand een jaar extra taal- en leesonderwijs. Wilmy van Hartingsveldt is de coördinator (wilmy.vanhartingsveldt@stichting-logos.nl). Zij geeft graag meer informatie over de Taaltuin.

Logopedie

De logopedist werkt onder schooltijd bij ons op school. Ouders mogen daarbij aanwezig zijn, maar dat hoeft niet. Mocht je je kind voor logopedie willen aanmelden, laat dit dan weten aan een van de leerkrachten of de directeur.

Maak kennis