YHS_7393

Maak kennis

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school, dan nodigen wij u uit voor een open ochtend.

Voor broertjes en zusjes van onze huidige leerlingen reserveren wij al een plaats in groep 1. U ontvangt via de administratie rond de derde verjaardag een aanmeldformulier. Wij verzoeken u deze zo snel mogelijk ingevuld in te leveren. Ook bij broertjes/zusjes wordt na aanmelding bekeken of ons onderwijs passend is bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van uw kind of wij als school hiervoor voldoende ondersteuning kunnen aanbieden.

Voor dit schooljaar zijn de volgende data gepland:

  • Dinsdag 16 april 2024
  • Woensdag 22 mei 2024

Vergeet niet de gewenste datum bij opmerkingen te zetten.

U krijgt altijd een bevestiging.

Maak kennis