YHS_7266

Goed modern onderwijs

We hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in nieuwe onderwijsmethodes voor rekenen, taal en lezen.

Onderwijskwaliteit

Goed onderwijs begint bij kundige, betrokken leerkrachten en onderwijsassistenten, die de juiste aandacht besteden aan elke leerling. Ons team is gemotiveerd, ervaren en goed geschoold. We kennen elke leerling en zorgen dat elk kind zich optimaal ontwikkelt.

Structuur en rust

Wij bieden goed onderwijs en zorg aan alle kinderen. Leerlingen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben, begeleiden we in de groep en zo nodig buiten de klas, zoals in de Flexgroep.

Passend onderwijs

We geven passend onderwijs aan alle kinderen, waarbij we differentiëren in drie niveaus binnen de groep.

Samenwerking

We werken in Leerdam samen met diverse organisaties die met jonge kinderen werken, zoals de Taaltuin, de stichting voor kinderopvang en peuterspeelzalen, scholen voor voortgezet onderwijs, fysiotherapie, logopedie, de bibliotheek en de gemeente. De samenwerking met organisaties voor kunst en cultuur, sport en muziek draagt bij aan een breed onderwijsaanbod.

Maak kennis