YHS_7210

RUST

RUST schrijven we op de Klim Op met hoofdletters. In een soms chaotische en drukke wereld waarin onze leerlingen opgroeien, willen we als school een baken van rust zijn. We merken dat álle kinderen genieten van de rust in de school.

Rust brengt jullie kind veel! Je kind kan in en vanuit rust:

  • beter focussen
  • zich beter concentreren op de lesstof
  • kan de tijd nemen om (dieper) te leren
  • kan beter reflecteren

De ervaring leert dat onze leerlingen dankzij deze rust

  • zich meer gezien voelen
  • zich veilig en ontspannen voelen
  • meer ruimte voor creativiteit en expressie ervaren
  • beter omgaan met eigen en andermans gedrag, emoties en gevoel.

Onze aanpak om RUST te creëren is door heldere afspraken te maken en op een vriendelijke manier duidelijke grenzen te stellen. We kijken naar het verhaal achter elk kind. Zo plaatsen we gedrag in een groter kader. Met onze Kanjertraining ontwikkelt je kind zich evenwichtiger op sociaal-emotioneel gebied.

Maak kennis