KOp.2023-012

Een prima basis

Elke leerling op de Klim Op gaat naar het voortgezet onderwijs met een stevige basis op zijn eigen niveau. Onze focus ligt op taal, lezen, rekenen, creatieve vakken en de ontwikkeling van sociale vaardigheden.

Leren lezen

In groep 3 leren we lezen met Veilig Leren Lezen, en vanaf groep 4 werken we met de methode Karakter. Iedere les doen de leerlingen succeservaringen op en worden ze gestimuleerd veel en gevarieerd te lezen. Zo maken ze ongemerkt veel leeskilometers en ervaren ze dat lezen leuk en zinvol is.

Op de Klim Op gebruiken de kinderen de methode Staal voor spelling en grammatica. In de onderbouw oefenen de kinderen daarnaast met het digitale programma Bouw! tutorlezen. Dit versterkt het leesonderwijs in de onderbouw.

Een prima Rekenen

Met Getal en Ruimte Junior krijgen de kinderen rekenles, met wekelijks een rekenonderwerp. De leerlingen oefenen de rekenonderwerpen op hun eigen niveau en ze leren hoe ze zelf verantwoordelijk zijn voor wat en hoe ze leren. Er is meer dan voldoende oefening met de rekenvaardigheden voor kinderen die rekenen lastig vinden en sterke rekenaars krijgen uitdagende verdiepende opdrachten. Bijkomend voordeel van deze rekenmethode voor het basisonderwijs is dat de kinderen op deze manier perfect voorbereid worden op het voortgezet onderwijs en deze stap met zelfvertrouwen kunnen maken.

Maak kennis