YHS_7342

Flexgroep en Flextra

Elk kind heeft andere leerbehoeftes Ontwikkelt je kind zich veel sneller dan andere kinderen? Of heeft het juist meer tijd, extra uitleg en praktische oefeningen nodig? Op De Klim Op (h)erkennen we ze allemaal! Met Flex en Flextra spelen we daar goed op in.

We dagen we jullie kind uit op het vlak waar zijn of haar talent ligt. Zo krijgt je kind precies de juiste stimulans en de succeservaringen die het verdient. Onze leerkrachten, specialisten en onderwijsassistenten zorgen voor extra ondersteuning en veel individuele aandacht.

Flex voor cognitief begaafden

We dagen begaafde kinderen met een cognitief talent intellectueel uit. Ze krijgen veel ruimte om zelfontdekkend en onderzoekend te leren. We belonen hun grote nieuwsgierigheid! Ze vergroten hun onderzoeksvaardigheden. Zo blijft het onderwijs boeiend voor deze leerlingen.

Flextra: extra aandacht bij speciale onderwijsbehoeften

Soms hebben kinderen een periode nog meer ‘extra’ nodig. Extra ondersteuning bijvoorbeeld of extra oefening op maat. Liefst met veel persoonlijke aandacht en uitleg. Daarvoor is er Flextra op De Klim Op. In Flextra werkt een kind in het eigen tempo op een eigen leerlijn (lesprogramma). Flextra-tijd is in een klein groepje en een kind houdt connectie met de eigen jaargroep.

Aanmelden